Tietohallinto

Laboratorion tietojen hallinnassa pyritään mahdollisimman sähköiseen ympäristöön. Sähköisesti hallittavat tiedot mahdollistavat ympäristöystävällisen, laadukkaan ja nopean toiminnan.

Sähköinen tietojenkäsittely koskee myös laboratorion yhteyksiä asiakkaiden tietojärjestelmiin. Olemme toteuttaneet lukuisia integraatioita eri potilastieto- (mm. Effica, Pegasos, DynamicHealth, SoftMedic, Acute) ja laboratoriotietojärjestelmiin (mm. Multilab, Effica) sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yhteyksiä on toteutettu sekä järjestelmien omilla sanomarakenteilla että yleisesti käytetyillä standardeilla. Yleisimmin nyky-yhteydet on toteuttu HL7-standardin mukaisesti.

Pienemmille tutkimusmäärille suosittelemme tarjoamaamme maksutonta VITANet-järjestelmää pyyntö- ja vastaustiedon hallintaan.