Hygienialaboratorio

Hygieniatutkimusten analyysivalikoimaan kuuluvat tuotantotilojen ja niihin liittyvien tilojen olosuhdevalvontatutkimukset.

Pyydä tarjous palveluista

Mikrobiologinen olosuhdevalvonta on osa tuoteturvallisuutta veri- ja kudostuotteiden sekä lääketuotannon aloilla. Myös teknokemian alalle kuuluvan kosmetiikkateollisuuden alalla tuotanto-olosuhteiden ja tuotteiden mikrobiologinen laadunvarmistus tärkeää. Tuotantotilojen ja tuotantoon liittyvien tilojen mikrobiologinen monitorointi auttaa tunnistamaan, hallitsemaan ja vähentämään ympäristöperäistä mikrobiologista kontaminaatioriskiä. Tuotantotiloja käyttävät henkilöt muodostavat mikrobiologisen kontaminaatioriskin tuotteille. Aseptisen työskentelyn näytteet soveltuvatkin tilanteisiin, joissa on tarve varmistua oikeasta aseptisesta työskentelymenettelystä. Olosuhdevalvontanäytteiden ja aseptisen työskentelyn näytteiden lisäksi mikrobiologista puhtautta edellyttävissä työtehtävissä työntekijöistä suositellaan usein otettavaksi myös sormenpäänäytteet.

Vita Laboratoriot Oy tarjoaa laadukkaat mikrobiologiset omavalvontatutkimukset, jotka soveltuvat mm. Fimean valvomien veri- ja kudostuotteita sekä lääkkeitä valmistavien laitosten käyttöön. Omavalvontatutkimukset kattavat olosuhdevalvonnan näytteet, kuten pintapuhtaus- ja ilmanäytteet. Aseptisen työskentelyn omavalvonnan osalta tarjoamme asiakkaillemme sormenpäänäytteiden ja aseptisen työskentelyn näytteiden mikrobiologiset tutkimukset.

Vita Laboratoriot Oy:n tarjoamat hygieniatutkimukset soveltuvat myös kosmetiikkatuotteiden mikrobiologiseen laadunvarmistukseen, jossa selvitetään valmiiden tuotteiden mikrobiologista puhtautta. Lisäksi analyysipalvelumme kattavat mikrobiologiset pesuloiden laadunvarmistuksen.

Neuvomme asiakkaitamme näytteenottoon liittyvissä asioissa ja olemme apuna näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Pääkaupunkiseudulla tai niin erikseen sovittaessa asiakkaittemme käytettävissä on näytteenottopalvelu.

Vita Laboratoriot Oy:n tutkimusvalikoimaan kuuluvat myös dialyysivesien mikrobiologiset ja kemialliset tutkimukset. Vesitutkimuksista löydät tietoa lisää vesianalytiikan omilta sivuilta. 

 

Pyydä tarjous

Asbestilaboratoriopalvelujen yhteyshenkilö Timo Varjoniemi Vita Oy

Timo Varjoniemi
Myyntipäällikkö
Puhelin 040 922 0862
timo.varjoniemi@vita.fi

Tiesitkö?

Vita Laboratoriot Oy tarjoaa asiakkailleen mikrobiologiset analyysipalvelut, jotka soveltuvat Fimean valvomien veri- ja kudostuotteita sekä lääkeitä valmistavien laitosten mikrobiologiseen omavalvontaan. Hygieniatutkimuksemme soveltuvat myös kosmetiikkatuotteiden ja pesuloiden tuotteiden mikrobiologiseen laadunvarmistukseen.

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Elintarvikelaboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää

Sisäilmalaboratorio

Lue lisää

Vesilaboratorio

Lue lisää

Asbestilaboratorio

Lue lisää