Eksote: laboratorion ulkoistuksessa ratkaisu

Vita Laboratoriot osallistui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin laboratoriotoiminnan myyntineuvotteluihin.

Alkuvuoden aikana käydyt neuvottelut Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tulevaisuudesta ovat päättyneet. Eksoten hallitus on päättänyt siirtää laboratorio- ja kuvantamispalvelunsa HUS:lle. Vita Laboratoriot Oy oli neuvotteluissa aktiivisesti mukana, tuoden toisena valtakunnallisesti toimivana yksityisenä keskuslaboratoriona oman ratkaisuehdotuksensa vaihtoehdoksi kahdelle jo aiemmin käsittelyssä olleelle tarjoukselle. Vita Laboratorioiden toimitusjohtaja Jukka Hurme pitää positiivisena kehitystä, jossa julkinen sektori selvittää yhteistyömahdollisuuksia myös yksityisen sektorin kanssa.

Eksoten tiedote 29.5.2019
http://www.eksote.fi/eksote/ajankohtaista/2019/Sivut/Eksote-solmii-yhteisty%C3%B6sopimuksen-HUSn-kanssa-laboratorio–ja-kuvantamispalvelujen-kehitt%C3%A4miseksi.aspx

YLE Uutiset 7.5.2019
https://yle.fi/uutiset/3-10769605

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Elintarvike

Lue lisää

Hygienia

Lue lisää

Sisäilma

Lue lisää

Asbesti

Lue lisää