KUPARI, seerumi

PDF
S -Cu (2170)
Indikaatiot
Wilsonin taudin sekä maksa- ja sappitiesairauksien diagnostiikka (primaari biliaarinen kirroosi ja sklerosoiva kolangiitti). Kupari-intoksikaation ja kuparin saannin seuraaminen.
Näyte
Näytteeksi 1 ml seerumia. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Näyte otetaan seerumin hivenaineputkeen (esim. BD Vacutainer 368380). Seerumi siirretään kaatamalla lisäaineettomaan erotteluputkeen (Vacuette 454001).

Kts. Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet
Säilytys ja lähetys
Säilyy 1 viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
Fotometrinen Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
3-5 työpäivää
Viitearvot
Miehet: 11.0 - 24.0 µmol/l
Naiset: 12.6 - 24.4 µmol/l
Naiset, hormonikorvaushoito: 15.7 - 31.5 µmol/l

Lapset:
0-4 kk  1.4 - 7.2 µmol/l
4-7 kk  3.9 - 17.3 µmol/l
7-12 kk  7.9 - 20.5 µmol/l
1-6 v  12.6 - 23.6 µmol/l
6-10 v  13.2 - 21.4 µmol/l
10-14 v 12.6 - 19.0 µmol/l
15-19 v 10.1 - 18.4 µmol/l
Tulkinta
Seerumissa kupari kulkee sitoutuneena proteiineihin, valtaosa keruloplasmiiniin (95%) ja vähäisemmässä määrin albumiiniin. Seerumin kupari seuraa keruloplasmiinin muutoksia.

Seerumin matala kuparipitoisuus voi johtaa kasvun hidastumiseen ja punasolutuotannon laskuun (alentunut erytropoieesi). Matalia S-Cu-pitoisuuksia tavataan Wilsonin taudissa (hepatolentikulaarinen degeneraatio). Wilsonin taudissa matala seerumin kupari johtuu keruloplasmiinin alentuneesta synteesistä ja pitoisuudesta, jolloin myös seerumin kokonaiskuparin pitoisuus laskee, mutta seerumin vapaan kuparin taso nousee ja kertyy kudoksiin ja kuparin eritys virtsaan lisääntyy. Normaalisti kokonaiskuparista seerumissa on vapaana vain 10%, mutta Wilsonin taudissa se voi olla 30-50%.
Muita syitä matalaan seerumin kuparitasoon voivat olla malnutritio, hypoproteinemia, suoliston imeytymishäiriöt, nefroottinen syndrooma, Menkesin tauti sekä runsas peroraalinen rautalääkitys tai sinkkiä sisältävien vitamiinien ja luontaistuotteiden nauttiminen. Sinkki ja rauta estävät normaalia kuparin imeytymistä suolistosta. Seerumin kuparin taso on harvoin matala johtuen liian vähäisestä ravinnon kautta saatavasta kuparista.

Kohonneita seerumin kuparitasoja nähdään primaarisessa biliaarisessa kirroosissa sekä sklerosoivassa kolangiitissa, hemokromatoosissa, malignien veritautien yhteydessä, tyreoktoksikoosissa ja infektioissa. E-pillereihin, hormonikorvaushoitoihin ja raskauteen liittyvä kohonnut kuparipitoisuus johtuu verenkierron keruloplasmiinin lisääntymisestä (estrogeenivaikutus). Infektioihin liittyvä kuparin tason nousu johtuu akuutin faasin proteiinien kohoamisesta.

Bariumi ja iodi voivat häiritä joitain metallianalyysejä, minkä takia kuparimääritystä tulisi välttää, jos potilaalle on tehty näitä aineita sisältävä varjoainekuvauksia vähemmän kuin 3 vrk aikaisemmin.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Päivitetty 1.3.2021