Huume- ja lääkeainetutkimus, laaja (LC-TOFMS), virtsasta

PDF
U -HuumTOF (12667)
Indikaatiot
Massaspektrometrinen (HPLC-QTOFMS) seulonta huumaus- ja lääkeaineiden määrittämiseen virtsanäytteestä.

Menetelmä sopii huumaavien aineiden käytön massaspektrometriseen seulontaluonteiseen toteamiseen terveydenhuollossa, päihdehuollossa ja sosiaalitoimessa.

Huom! Tutkimus on massaspektometrinen seulontatutkimus ja varmistustutkimukset on tilattava erikseen.

Katso myös vastaava tutkimus varmistuksilla: U -HuumLCt (6472) Huume- ja lääkeainetutkimus, laaja, varmistus (HPLC-QTOF/MS, LC-MS/MS ja GC-MS)
Näyte
10 ml kertavirtsaa kierrekorkillisessa lisäaineettomassa putkessa.
Säilytys ja lähetys
Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
HPLC-QTOFMS Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
n.kaksi viikkoa
Tulkinta
Menetelmä määrittää laajasti erilaisia huumausaineita ja väärinkäytettyjä lääkeaineita (mm. amfetamiineja ja niiden johdannaisia, bentsodiatsepiineja, z-lääkkeitä (tsopikloni, tsolpideemi, tsaleploni), gabapentinoideja kuten pregabaliinia, opiaatteja, opioideja, kannabista, kokaiinia, LSD:tä ja uusia psykotrooppisia aineita kuten katinoneja ja synteettisiä kannabinoideja.
Kommentti
HuumTOF seulontatulosten varmistaminen:
Positiiviset seulontatulokset tulisi varmistaa ainakin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta voi seurata testattavalle taloudellisia, oikeudellisia tai sosiaalisia seuraamuksia.
Varmistusanalyysit tehdään samasta näytteestä, josta U -HuumTOF -tutkimuskin on tehty. Varmistusanalyysit tehdään aina massaspektrometrisillä menetelmillä.

Varmistuspyyntö tulee tehdä 2 viikon sisällä siitä kun seulontatulos on saatu. Varmistuspyynnöt tehdään paperilähetteellä, jossa käy ilmi mistä näytteestä varmistuspyyntö on ja mitä yhdisteitä halutaan varmistaa. Varmistustutkimus valitaan varmistettavien aineiden ryhmien mukaan (esim U -BendiCt). Varmistustutkimusten määrä muodostuu varmistettavien aineiden määrällä kuitenkin niin että samaan ryhmään kuuluvat yhdisteet tulevat samasta varmistuksesta (esim. kaikki bentsodiatsepiiniit saadaan varmistettua yhdellä varmistuksella)
Konsultointi
Kemisti, FaT Pekka Östman
pekka.ostman@vita.fi
Päivitetty 6.5.2024