KERAMIDIT, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti (Hertta)

PDF
S-Keram (12482)
Indikaatiot
Sepelvaltimotaudin ja/tai diabetesriskin arviointi. Sisältää osatutkimukset S-Keramidit, sydänkohtausriski (S-KVriski) ja S-Keramidit, diabetesriski (S-DMriski).

Kts. myös ohje lääkärille: Miten Hertta-testiä käytetään.
Näyte
1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Seerumiputki tai seerumigeeliputki.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Näytteenoton jälkeen, näytteen annetaan seistä noin 30 min, jotta seerumi erottuu. Näyte sentrifugoidaan asiakkaan laboratoriossa tunnin sisällä näytteenotosta. Mikäli käytetään geeliputkea, seerumi eroteltava geelin päältä. Näytettä ei saa seisottaa geeliputkessa sentrifugoinnin jälkeen vaan seerumi siirretään heti toiseen ei-geeliputkeen, jossa säilytys.
Säilytys ja lähetys
Seeruminäyte säilyy 3vrk (72 tuntia) jääkaappilämpötilassa (+4-8°C). Pidempiaikainen säilytys (>3vrk) ja kuljetus pakastettuna.

Mikäli näyte on perillä 48 tunnin sisällä, näytteen lähetys huoneenlämmössä. Muutoin aina säilytys pakastettuna (-20 C) ja lähetys pakastettuna.
Seeruminäytteen säilyvyys:
+4 - 8 C: 72 tuntia.
-20 C: Vähintään 30 päivää.
Huoneenlämpö: 48 tuntia.


Potilaasta tulee aina antaa tilauksen yhteydessä esitiedot, joiden perusteella lasketaan potilaan sydän- ja verisuonitautien riski ja diabetesriski.
Pakolliset lisätiedot annetaan ATK-tilauksen yhteydessä (vastaa pakollisiin lisäkysymyksiin) tai vaihtoehtoisesti paperisella kaavakkeella tai VITAn yleislähetteellä (Taustatiedot, Paino, Pituus):

1. Onko diagnostisoitu sepelvaltimotauti ? (kyllä/ei)
2. Käyttääkö potilas kolesterolilääkitystä ? (kyllä/ei)
3. Onko diagnostisoitu diabetes ? (kyllä/ei)
4. Potilaan paino.
5. Potilaan pituus.
Menetelmä
Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).
Toimitusaika
Normaalisti 10-14 arkipäivää. Jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa muutaman päivän.
Viitearvot
Kardiovaskulaarinen riskiluku (S-KVriski):
0-2		   Matala riski
3-6		   Keskitason riski
7-9		   Kohonnut riski
10-12		   Korkea riski

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Diabetesriskiluku (S-DMriski):
0-4          Matala riski
5-14          Keskitason riski
15-100		    Korkea riski

Tutkimustuloksesta annetaan lausunto.
Tulkinta
S-Keramidi-tutkimus on tarkoitettu sepelvaltimotaudin ja/tai diabetesriskin arvioimiseen henkilöillä, joilla ei ole diagnostisoitua sepelvaltimotautia tai II-tyypin diabetesta, mutta joilla on sukurasituksen tai muun syyn takia syytä epäillä kohonnutta riskiä sairastua kyseisiin sairauksiin. Tutkimustulos on myös hyödyllinen ja antaa lisätietoa sepelvaltimopotilailla, joilla on syytä epäillä kohonnutta sydäninfarktin tai sydänperäisen äkkikuoleman riskiä ja joilla harkitaan taudin lääkityksen tai seurannan tehostamista tai invasiivisia jatkotutkimusten tekoa.

Tutkimuksessa saatu korkea sydänkohtausriskiluku (S-KVriski) on potilaan lääkärille viite tehostaa potilaan sepelvaltimotaudin primaari- ja sekundaaripreventiota. Tämä voi tapahtua sekä motivoimalla ja sitouttamalla potilas paremmin hoitoon ja elämäntapamuutoksiin. Korkea riski voi antaa tukea lääkärin päätökselle jo aloitetun sydän- ja verisuonitautihoidon lääkityksen tehostamiseen (statiini, PCSK-9 hoito) sekä se antaa motivaatiota potilaalle hoitoon sitoutumiseen.

Henkilöiden, jotka saavat korkean diabetesriskiluvun (S-DMriski), on helpompi motivoitua ja sitoutua elämäntapamuutoksiin. Painon lasku ja liikunnan lisäys alentavat diabetesriskiä. DMriskiluvun laskua voidaan käyttää elämäntapamuutosten hyödyllisyyden osoittajana muutosten seuranta-aikana.
Tekopaikka
Zora Biosciences, Espoo, Suomi
Konsultointi
Esa Hämäläinen, LKT, dos.
P. 040 9221341
esa.hamalainen@vita.fi

Riia Plihtari, kemisti, FT
puh. 045 77349025
riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 28.2.2019