Laboratoriokäsikirja

KERAMIDIT, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti (Hertta)

PDF
S-Keram (12482)
Indikaatiot
Sepelvaltimotaudin ja/tai diabetesriskin arviointi. Sisältää osatutkimukset S-Keramidit, sydänkohtausriski (S-KVriski) ja S-Keramidit, diabetesriski (S-DMriski).

Kts. myös ohje lääkärille: Miten Hertta-testiä käytetään.
Näyte
1 ml seerumia (minimi 0,5 ml). Seerumiputki tai seerumigeeliputki.

Näyte sentrifugoidaan tunnin sisällä näytteenotosta, jonka jälkeen seerumi erotellaan ja siirretään heti jääkaappilämpötilaan. Näytettä ei saa seisottaa geeliputkessa sentrifugoinnin jälkeen vaan seerumi siirretään heti toiseen ei-geeliputkeen, jossa säilytys.
Säilytys ja lähetys
Näyte säilyy eroteltuna seerumina 3 vrk (72 tuntia) jääkaapissa (4-8 oC). Lähetyksen aikana näyte voi olla huoneenlämmössä, jos se toimitetaan 48 tunnin sisällä näytteenotosta perille laboratorioon. Yli 3 vrk:n säilytys aina pakastettuna (-20 C) ja lähetys pakastettuna.

Pakolliset esitiedot:
Potilaasta tulee antaa seuraavat lisätiedot tilauksen yhteydessä (pakolliset lisäkysymykset) tai vaihtoehtoisesti VITAn yleislähetteellä (Taustatiedot, Paino, Pituus):

1. Onko diagnostisoitu sepelvaltimotauti ? (kyllä/ei)
2. Käyttääkö potilas kolesterolilääkitystä ? (kyllä/ei)
3. Onko diagnostisoitu diabetes ? (kyllä/ei)
4. Potilaan paino.
5. Potilaan pituus.
Menetelmä
Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).
Toimitusaika
Normaalisti 10-14 arkipäivää. Jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa muutaman päivän.
Viitearvot
Kardiovaskulaarinen riskiluku (S-KVriski):
0-2		   Matala riski
3-6		   Keskitason riski
7-9		   Kohonnut riski
10-12		   Korkea riski

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Diabetesriskiluku (S-DMriski):
0-4          Matala riski
5-14          Keskitason riski
15-100		    Korkea riski

Tutkimustuloksesta annetaan lausunto.
Tulkinta
S-Keramidi-tutkimus on tarkoitettu sepelvaltimotaudin ja/tai diabetesriskin arvioimiseen henkilöillä, joilla ei ole diagnostisoitua sepelvaltimotautia tai II-tyypin diabetesta, mutta joilla on sukurasituksen tai muun syyn takia syytä epäillä kohonnutta riskiä sairastua kyseisiin sairauksiin. Tutkimustulos on myös hyödyllinen ja antaa lisätietoa sepelvaltimopotilailla, joilla on syytä epäillä kohonnutta sydäninfarktin tai sydänperäisen äkkikuoleman riskiä ja joilla harkitaan taudin lääkityksen tai seurannan tehostamista tai invasiivisia jatkotutkimusten tekoa.

Tutkimuksessa saatu korkea sydänkohtausriskiluku (S-KVriski) on potilaan lääkärille viite tehostaa potilaan sepelvaltimotaudin primaari- ja sekundaaripreventiota. Tämä voi tapahtua sekä motivoimalla ja sitouttamalla potilas paremmin hoitoon ja elämäntapamuutoksiin. Korkea riski voi antaa tukea lääkärin päätökselle jo aloitetun sydän- ja verisuonitautihoidon lääkityksen tehostamiseen (statiini, PCSK-9 hoito) sekä se antaa motivaatiota potilaalle hoitoon sitoutumiseen.

Henkilöiden, jotka saavat korkean diabetesriskiluvun (S-DMriski), on helpompi motivoitua ja sitoutua elämäntapamuutoksiin. Painon lasku ja liikunnan lisäys alentavat diabetesriskiä. DMriskiluvun laskua voidaan käyttää elämäntapamuutosten hyödyllisyyden osoittajana muutosten seuranta-aikana.
Konsultointi
Esa Hämäläinen, LKT, dos.
P. 040 9221341
esa.hamalainen@vita.fi

Riia Plihtari, kemisti, FT
puh. 045 77349025
riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 27.4.2018