TIOGUANIINI, verestä

PDF
B -6-TGN (12454)
Sisältää tutkimuksen B -6-metyyli-merkaptopuriini (B-6-me-MP, nro 12481).
Indikaatiot
Tiopuriinihoidon seuranta (TDM) ja toksisuuden arviointi.  
Tutkimuksessa määritetään 6-tioguaniininukleotidien yhteenlaskettu pitoisuus.  
Ks. myös tutkimus B -6-metyyli-merkaptopuriini (B-6-me-MP, nro 12481).
Näyte
2 ml kokoverta (EDTA-putki). Ei geeliputkea. Näytettä ei tule sentrifugoida. Kokoverinäyte pakastetaan heti näytteenoton jälkeen.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Näytteiden ajoituksessa noudatetaan hoitavan lääkärin ohjeita. Ohjeellinen näytteenottoajankohta on vähintään 4 tuntia edellisestä lääkeannoksesta.
Säilytys ja lähetys
Kokoverinäyte pakastetaan heti näytteenoton jälkeen (-20 oC) ja lähetetään laboratorioon pakastettuna. Pitenpiaikainen säilytys syväjäässä (-80 C).
Menetelmä
Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Menetelmä mittaa vain 6-tioguaniininukleotidien yhteenlaskettua määrää suhteessa 0.2 ml kokoverta (= 8x10E8 punasolua). Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
5-9 työpäivää
Viitearvot
Elinsiirto (kolmoishoito): 120 - 550 pmol/0.2 ml kokoverta 
Suolistosairauden hoito (atsatiopriini): 300 - 550 pmol/0.2 ml kokoverta
Kemoterapia (6-merkaptopuriini): 600 - 1200 pmol/0.2 ml kokoverta

(Huom! pmol/0,2 ml kokoverta vastaa pmol/8x10E8 punasolua).
Tulkinta
Tiopuriiniryhmän lääkeaineita (atsatiopriini, tioguaniini ja merkaptopuriini) käytetään mm. pahanlaatuisten veritautien ja tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) hoidossa.

6-tioguaniininukleotidit (6-TGN) ovat tiopuriinien aktiivisia metaboliitteja, jotka vastaavat sekä hoitovasteesta että hematologisista haittavaikutuksista. 6- metyyli-merkaptopuriini (6-me-MP) on atsatiopriinin ja merkaptopuriinin metaboliitti, joka on liitetty tiopuriinien hepatotoksisiin haittavaikutuksiin. 6-metyyli-merkaptopuriinia ei synny tioguaniinien aineenvaihdunnassa.

Atsatiopriini hajoaa elimistössä nopeasti 6-merkaptopuriiniksi, joka metaboloituu 6-tioguaniineiksi ja 6-me-merkaptopuriiniksi ja ksantiinioksidaasin toimesta muiksi aineenvaihduntatuotteiksi.
6-tioguaniininukleotideilla pitkät puoliintumisajat (useita vuorokausia), joten verisoluissa pitoisuuksien steady-state saavutetaan vasta noin 2-4 viikon kuluessa säännöllisen lääkityksen aloittamisesta. Näyte 6-tioguaniinia varten tulisi siksi ajoittaa aikaisintaan 4 viikon päähän hoidon aloituksesta tai annoksen muutoksesta.

Huom! Tiopuriini-S-metyylitransferaasi- (TPMT) tai ksantiinioksadaasientsyymien alentunut aktiivisuus lisää 6-TGN:n muodostumista ja hematologisten haittavaikutusten riskiä (myelosuppresssio, pansytopenia ja sekundaariset neoplasiat). TPMT-aktiiviteettiin vaikuttava genotyyppi voidaan tutkia (ks. B-TPMT-D). Allopuronoli voi alentaa ksantiinioksidaasin aktiivisuutta.

Viite:
Kirchherr ym. Improved method for therapeutic drug monitoring of 6-thioguanine nucleotides and 6-methylmercaptopurine in whole-blood by LC/MSMS using isotope-labeled internal standards. Ther Drug Monit. 2013; 35(3):313-21.
Alihankinta
Kyllä.
Konsultointi
Kemisti, FT Riia Plihtari
 Puh. 045 7734 9026
 riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 1.3.2021