TSUKLOPENTIKSOLI

PDF
S -Zuklop (4472)
Tsuklopentiksoli on tioksanteenijohdoksiin lukeutuva perinteinen neurolepti, jota käytetään akuutin ja kroonisen skitsofrenian ja muiden psykoosien, manian sekä sekavuus- ja levottomuustilojen hoidossa. Kuten muillakin neurolepteillä, tsuklopentiksolin antipsykoottinen vaikutus perustuu suurelta osin dopamiinireseptorisalpaukseen.
Suun kautta tapahtuvassa lääkityksessä seerumin tsuklopentiksolin huippupitoisuus saavutetaan noin 4 tunnissa. Tsuklopentiksoli erittyy ei-aktiivisina metaboliitteinaan pääasiassa ulosteeseen ja jonkin verran virtsaan. Lääkityksen tasapainotila saavutetaan noin 3-5 päivässä. Eliminaation puoliintumisaika peroraalisen annon jälkeen on noin 20 tuntia.
Indikaatiot
Tsuklopentiksolihoidon seuranta
Näyte
3 ml seerumia.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
HPLC-MS/MS. Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
3 - 8 työpäivää
Viitearvot
Terapeuttinen alue: 10 - 125 nmol/l
Toksinen yli 250 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l (ng/ml) x 2.49
Tulkinta
Tsuklopentiksoli metaboloituu CYP 2D6 - entsyymin välityksellä, minkä vuoksi kyseisen entsyymin inhibiittorit, kuten paroksetiini, fluoksetiini, MAO-estäjät, ehkäisytabletit, sertraliini, sitalopraami jne. voivat suurentaa tsuklopentiksolin seerumipitoisuuksia. Trisykliset depressiolääkkeet ja neuroleptit inhiboivat toistensa metaboliaa.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 7.3.2019