ASETYYLIKOLIINIRESEPTORI, vasta-aineet

PDF
S -AChRAb (3427)
Indikaatiot
Myastenia graviksen epäily ja selvittely. Hoidon seuranta (immunoterapia).
Näyte
1 ml seerumia
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
Radioreseptorimääritys Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
3-8 työpäivää
Viitearvot
alle 0.25 nmol/l
Tulkinta
Asetyylikoliinireseptorivasta-aineita esiintyy noin 90 %:lla myastenia gravis -potilaista (MG), jotka eivät ole saaneet immunosuprressiivista hoitoa. Positiivisen tuloksen herkkyys ja spesifisyys MG-diagnostiikassa on siis erittäin korkea (99%). Silmälihaksiin rajoittuvassa MG:ssa vasta-aineiden esiintyvyys on harvinaisempaa.

Vasta-aineiden esiintyvyys muiden neuromuskulaaristen sairauksien ja autoimmuunitautien yhteydessä tai terveillä henkilöillä idiopaattisena löydöksenä on harvinaista. Postiivisia tuloksia on kuitenkin kuvattu Lambert-Eaton myastesiassa, autoimmuunomaksataudissa, penisillamiinin käytön yhteydessä sekä eräiden maligniteettien yhteydessä paraneoplastisena ilmiönä (tymooma, pienisoluinen keuhko ca).

Vasta-aineiden pitoisuus ei suoraan korreloidu MG-taudin kliiniseen asteeseen ja lihasheikkouteen, mutta taudin lieventyessä vasta-ainetaso laskee usein noin puoleen aikaisemmasta pitoisuudesta. Vasta-aineiden pitoisuus voi olla myös alhainen tai negatiivinen taudin alkuvaiheessa (ensimmäiset 12 kk), vaikka potilalla olisi MG:n kliinisiä oireita sekä immunosupressiivisen hoidon jälkeen.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
Kemisti, FT Riia Plihtari
 Puh. 045 7734 9026
 riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 1.3.2021