SITRAATTI, vuorokausivirtsasta

PDF
dU-Sitraat (4166)
Indikaatiot
Virtsakivitaudin selvittely
Näyte
Mitatusta ja hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta lähetetään 10 ml analysoitavaksi.
Näyteastiana 10 ml lisäaineeton virtsanäyteputki.
Virtsamäärä kirjataan lähetteeseen. Keräyksen aikana keräysastia säilytetään kylmässä.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Säilytys ja lähetys
Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä tai pakastettuna.
Menetelmä
Fotometria Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
4-5 työpäivää
Viitearvot
1.6 - 4.5 mmol/vuorokausi
Tulkinta
Sitraatti inhiboi kalsiumsuolojen kiteytymistä ja sen määritys voi olla aiheellinen virtsakivitaudin tutkimisessa.
Alihankinta
Kyllä.
Konsultointi
Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fiPäivitetty 23.11.2021