UBIKINONI (koentsyymi Q10), seerumista

PDF
fS-Ubikin (4363)
Indikaatiot
Ubikinonin (koentsyymi Q10) puutoksen diagnoosi mitokondriotaudeissa. Neurologisten sairauksien yhteydessä annetun koentsyymi Q10 tason seuranta (Alzheimer, Parkinson). Statiinihoidon aikainen koentsyymi Q10 tason seuranta.
Näyte
2 ml paastoseerumia
Säilytys ja lähetys
Suojaa näyte valolta.
Näytteen voi lähettää näytteenottopäivänä kylmäkuljetuksena.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Menetelmä
HPLC
Toimitusaika
5 työpäivää
Viitearvot
0.4 - 1.2 mg/l

Tekopaikka- ja viitearvomuutos 27.3.2015.
Tulkinta
Ubikinoni (koentsyymi Q10) toimii mitokondriaalisten hengitystieketjuentsyymien kofaktorina (elektronikuljetus, antioksidantti). Koentsyymi Q10:tä on kaikissa solukalvoista. Se kulkeutuu verenkierrossa sitoutuneena lipoproteiineihin. Valtaosa Q10:stä on sitoutunut LDL-partikkeliin ja vähemmässä määrin HDL-partikkeliin tai muihin lipoproteiineihin.

Koentsyymi Q10:n primaarinen puutos on harvinainen sairaus. Tilaan liittyvät neurologiset oireet (mm. ataksia, kehitysviivästymä, sekavuus) ja lihasheikkous. Puutoksen aiheuttama tautifenotyyppi on vaihteleva (myopatia, CK-pitoisuuksien nousu, glomerulopatia, enkefalomyopatia, lapsuusiällä alavassa taudissa pikkuaivoataksia ja -atrofia sekä imeväisiän vaikeassa muodossa monen elinjärjestelmän ongelmia (mm. nystagmus, optinen atrofia, dystonia, kuulon menetys ja nopeasti etenevä nefropatia). Mitokondriotautien hoito koentsyymi Q10:llä parantaa potilaiden neurologista ja tilaa ja lihastoimintaa.

Koentsyymi Q10 annosta on hyötyä myös neurologisissa taudeissa (Pakinson, Alzheimer) sekä statiinihoidon aiheuttamassa myalgian hoidossa ja pitoisuuden seuranta on indikoitua.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
Kemisti, FT Riia Plihtari
 Puh. 045 7734 9026
 riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 1.3.2021