ALKALINEN FOSFATAASI, isoentsyymit

PDF
S -AFOS-IS (1048)
Indikaatiot
Koholla olevan kokonais-AFOS:in syyn selvittäminen.
Näyte
1 ml hemolysoitumatonta seerumia.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
Natiivin ja lektiinillä käsitellyn seerumin elektroforeesi agaroosigeelissä. Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
3-5 työpäivää.
Viitearvot
           Naiset    Miehet     Lapset, alle 15 v
Maksa-1-isoentsyymi alle 68    alle 67    alle 51     U/l
Maksa-2-isoentsyymi alle 12    alle 12    alle 19     U/l
(sappitieisoentsyymi)
Luustoisoentsyymi  alle 66    alle 77    alle 370    U/l
Suolistoisoentsyymi alle 12    alle 12    alle 19     U/l

TULOKSISTA ANNETAAN LAUSUNTO
Tulkinta
Maksan isoentsyymin (Maksa-1-isoentsyymi) nousua tavataan hepatosellulaarisissa vaurioissa, tuumoreissa ja etäispesäkkeissä sekä intra- ja ekstrahepaattisissa sappiteiden tukoksissa (lääkkeiden aiheuttama kolestaasi, alkoholin aiheuttama rasvamaksa, raskauskolestaasi jne.).

Sapen isoentsyymin (Maksa-2-isoentsyymi) nousua tavataan intra- ja ekstrahepaattisissa sappiteiden tukoksissa (lääkkeiden aiheuttama kolestaasi, alkoholin aiheuttama rasvamaksa, maksakirroosi, raskauskolestaasi, primaari biliaari kirroosi, sappikivet, tuumorit jne.).

Luuston isoentsyymi on dominoivana kasvuiässä. Se nousee riisitaudissa ja osteomalasiassa, eräissä osteoporoosin muodoissa, hyperparatyreoosissa, luuston tuumoreissa ja etäispesäkkeissä sekä luunmurtumissa.

Suoliston isoentsyymi nousee maksakirroosissa, intrahepaattisessa kolestaasissa, suoliston tulehduksissa ja hemodialyysissä. Aterian jälkeen otetussa näytteessä voi esiintyä lievästi kohonneita suoliston isoentsyymin pitoisuuksia, kuten myös sokeritaudissa ja munuaisinsuffisiensissa. Oireettomilla potilailla kyseessä voi olla perinnöllinen, benigni hyperfosfatasia.

Raskauden aikana alkalinen fosfataasi nousee istukan tuottaman isoentsyymin johdosta. Myös eräät tuumorit voivat tuottaa istukantyyppistä isoentsyymiä (Reagan isoentsyymi).

Eri tuumorit, etenkin maksan ja gastrointestinaalialueen, voivat tuottaa alkalisen isoentsyymin variantteja ja poikkeavia muotoja.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
Esa Hämäläinen, LKT, dos.
Puh. 040 922 1431
esa.hamalainen@vita.fi
Päivitetty 18.4.2017