Kotimaisesti ja akkreditoidusti – PEth, laboratoriotutkimus alkoholin suurkulutuksen tunnistamiseen

Fosfatidyylietanolia (PEth) on käytetty alkoholin suurkulutuksen osoituksessa jo muutamia vuosia. Aluksi tutkimus oli käytössä vain erikoissairaanhoidossa mm. elinsiirtopotilailla ja erityistä tarkkuutta vaativissa tapauksissa, kuten lentäjien testaamisessa, mutta viime aikoina tutkimuksen käyttö on kuitenkin laajentunut myös perusterveydenhuoltoon. Vita Laboratoriot otti nyt keväällä B-PETh -menetelmän käyttöön ensimmäisenä Suomessa.

Fosfatidyylietanoli (PEth) on punasolujen solukalvolla esiintyvä rasva-aine, fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä vain etanolin kanssa. Fosfatidyylietanolin määrän mittaaminen on ylivoimaisen tarkka mittari pitkäaikaisen alkoholinkäytön toteamiseen ja seurantaan, sillä se ei tuota vääriä negatiivisia tuloksia. PEth-tutkimuksen spesifisyys on lähes sata prosenttia, eli se tunnistaa suurkulutuksen erittäin suurella todennäköisyydellä.

PEth:n määritys vaatii teknisesti monimutkaisen nestekromatografia-massaspektrometrisen (LC-MS/MS) menetelmän. LC-MS/MS-menetelmä yhdistää kaksi tekniikkaa: nestekromatografian ja massaspektometrian. Nestekromatografia on analyysitekniikka, jolla liuoksessa seoksena olevat yhdisteet voidaan erotella toisistaan. Massaspektrometri puolestaan on detektori, joka hajottaa nuo yhdisteet toistettavasti pienemmiksi palasiksi ja mittaa niiden määrän.

Menetelmän toimintaperiaatetta voi avata vertauskuvan kautta. Jos näytteessä olevien yhdisteiden ajatellaan olevan erilaisia sanoja, nestekromatografi erottaa sanat toisistaan ja massaspektrometri mittaa sanan koon (yhdisteen massa), hajottaa sanan tavuiksi ja mittaa vielä eri tavujen (yhdisteen palasten) määrän. Tekniikalla saadaan samalla sekä tunnistettua yhdiste erittäin tarkasti että määritettyä sen pitoisuus näytteessä.

Vaativaa diagnostiikkaa kustannustehokkaasti

PEth:n analytiikalle ei ole olemassa standardimenetelmää, joten laboratoriot kehittävät omat menetelmänsä. Fosfatidyylietanoli on poikkeuksellisen vaativa yhdiste analysoitavaksi. Sen kaltaiset fosfolipidit ovat veren komponentteja, joista normaalisti pyritään pääsemään esikäsittelyllä eroon ennen LC-MS/MS-analyysiä. Toistettavan ja oikeellisen PEth-tuloksen eteen Vita Laboratorioissa vuosina 2021–2022 tehty kehitys- ja validointiprosessi oli poikkeuksellisen laaja ja syvällinen, jotta saimme varmuuden menetelmän toimivuudesta.

Vita Laboratorioissa kliinisen massaspektrometrian näytteiden esikäsittely on automatisoitu pipetointirobotille. Automatisointi tuottaa nopeat vastausajat isoillekin näytemäärille. Sen lisäksi automaatio mahdollistaa analytiikan erinomaisen toistettavuuden ja jäljitettävyyden, ja vähentää myös orgaanisten liuotinten käyttöä.

Akkreditointi takaa laadun

PEth-menetelmäkehitys ja validointi on ehdottomasti ollut urani vaativin ja haastavin tehtävä. Olenkin saanut laittaa peliin kaiken aiemman osaamiseni ja kokemukseni analyyttisestä kemiasta. Myönteisen akkreditointipäätöksen saaminen Vitan PEth-tutkimukselle oli siksi erityisen palkitsevaa.

Akkreditointi tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen kansallinen akkreditointielin (FINAS) toteaa pätevyyden. Akkreditointi edellyttää kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa arviointiprosessia ja sitouttaa noudattamaan laatustandardia. Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamien tulosten luotettavuuteen.

Huolella optimoidun tuotantoprosessin myötä pystymme helposti vastaamaan kasvaviin näytevolyymeihin. Nyt voimmekin keskittyä massaspektrometrialaboratoriossa uusien analyysien kehittämiseen.

Terhi Launiainen FT, massaspektrometrian vastuukemisti

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää