B -PEth, uutuus alkoholin suurkulutuksen tunnistamiseen

Vita Laboratoriot Oy toi Suomen markkinoille veren fosfatidyylietanolin määrityksen, joka on käänteentekevä laboratoriotutkimus alkoholin suurkulutuksen osoittamiseen.

Alkoholin suurkäytön osoittamiseen käytettävien laboratoriotutkimusten valikoima on saanut nyt Suomessa merkittävän lisän, kun olemme ottaneet tuotantoon veren fosfatidyylietanolin laboratoriotutkimuksen (B -PEth). Tutkimuksen pystyttäminen on ollut osa pitkäaikaista yhteistyötä kumppanimme Kramer & Kollegen laboratorioiden (LADR) kanssa.  Vaikka kyseinen tutkimus on ollut keskeinen alkoholimerkkiaine Ruotsissa jo useamman vuoden ajan, sitä ei ole ollut toistaiseksi yleisesti saatavilla Suomessa.

B-PEth on osoittautunut olevan erinomainen työkalu pitkäaikaisen ja terveydelle haitallisen alkoholinkäytön arviointiin sekä hoidon seurantaan yhdessä tutkittavan henkilön itse antamien tietojen lisäksi. Se soveltuu erikoissairaanhoidon (mm. gastroenterologia, maksansiirtopotilaat) lisäksi myös erinomaisesti alkoholisairauksia ja alkoholismia hoitavien lääkärien ja eri ammattialojen työterveyshuollon lääkärien käyttöön (esim. lentäjät, ammattiautoilijat, sukeltajat ja muut vastuullisissa tai riskiammateissa työskentelevät).

Fosfatidyylietanoli on itse asiassa poikkeava fosfolipidi, jonka muodostusta ihmiselimistössä katalysoi fosfolipaasi D (PLD) etanolin läsnäollessa. Fosfolipaasi D on mm. verisolujen membraanikalvossa sijaitseva entsyymi, joka pilkkoo solukalvojen fosfatidyylikoliinia fosfatidihapoksi ja koliiniksi. Tässä reaktiossa veressä oleva etanoli voi korvata veden ja jolloin muodostuu fosfatidyylietanolia. Koska B-PEth:ia muodostuminen verisolujen membraanissa on täysin etanolista riippuvaa, on sen esiintyminen henkilön verinäytteessä täydellisen spesifistä veren alkoholille, eikä tunnettuja häiritseviä sairauksia tai muita tekijöitä ole osoitettu, lukuunottamatta tutkittavan veren alkoholikontaminaatiota. Tässä mielessä tämä uusi laboratoriotutkimus on ainutlaatuinen verrattuna aikaisempiin epäsuoriin alkoholin käytön merkkiaineisiin, kuten maksaentsyymeihin (gammaglutamyylitransferaasi, S-GT) ja desialotransferriiniin (S-CDT) ja tullee korvaamaan ne merkittävin osin myös Suomessa alkoholin suurkulutuksen osoittajana.

Jos henkilö käyttää alkoholia säännöllisesti 50 g tai yli per päivä ja pitkiä aikoja, niin verisolut rikastuvat PEth:lla ja sen pitoisuus veressä nousee yli raja-arvon 0,3 umol/l. Ruotsalaisten pitkäaikaisten kliinisten tutkimusten ja kokemuksen perusteella tämä raja-arvon ylitys toimii hyvin henkilön säännöllisen ja runsaan, terveydelle haitallisen alkoholin käytön markkerina.

B-PEth tutkimuksen yksi merkittävä etu on myös se, että sen veripitoisuus ei nouse yli raja-arvon, jos henkilö käyttää alkoholia satunnaisesti ja kohtuullisesti (ns. sosiaalinen alkoholin käyttö), vaan pitoisuuden nousuun vaaditaan pitkäaikainen, noin 2-3 viikkoa kestänyt runsas alkoholinkäyttö. Satunnaisen alkoholin käyttäjän tai absolutistin B-PEth pitoisuus onkin hyvin matala, useimmiten alle 0,05 umol/l. Henkilön alkoholin käyttömäärästä ja käytön pituudesta riippuen PEth näkyy verenkierrossa vielä 2 – 4 viikon kuluttua alkoholin käytön lopettamisen jälkeen.

B-PEth on selvästi spesifisempi ja herkempi kuin mitkään muut aikaisemmin Suomessa yleisesti saatavilla olleet alkoholin suurkäytön merkkiaineet. Tutkimusmenetelmä on nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS), joka mittaa spesifisesti veren fosfatidyylietanolien 16:1/18:0 muotoa. Vita Laboratorioiden kautta saatava B-PEth tutkimus on DaKKs akkreditoitu (Kramer & Kollegen, LADR).

Esa Hämäläinen LKT, dos., kliinisen kemian erikoislääkäri

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää