5 lupausta suomalaisesta laboratoriodiagnostiikasta

Itsenäisyyspäiväviikolla on hyvä miettiä kotimaisuutta terveydenhuollossa. Oli palvelu sitten yksityistä tai julkista, on tärkeää, että käytämme ja ylläpidämme suomalaista terveydenhuollon osaamista. Tässä Vitan viisi lupausta kotimaisuudesta.

1. Suomalainen tuotanto

Laboratoriodiagnostiikassa voidaan saada merkittäviä mittakaavaetuja, kun toimintaa keskitetään suuriin yksiköihin. Päivystysdiagnostiikkaa lukuun ottamatta laboratoriodiagnostiikka voidaan tuottaa kaukanakin asiakkaasta. Meidän valintamme on keskittää tuotanto Helsinkiin. Vita tuottaa 90 prosenttia tutkimuksistaan Helsingin Hernesaaressa.

Olemme laajentamassa toimintaamme, mikä merkitsee mahdollisuutta nostaa kotimaisen tuotannon astetta entistä korkeammalle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tutkimusmäärien kasvaessa teemme myös harvinaisia tutkimuksia entistä enemmän Hernesaaressa.

2. Suomalainen ammattitaito

Suomalainen laboratoriodiagnostiikka on erittäin korkealaatuista. Pohjimmiltaan kyse on asiantuntijoiden ammattitaidosta, joka näkyy diagnostiikan ja palvelun laadussa ja nopeudessa sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä päivittäisessä yhteistyössä ja yhdessä palveluita kehittäessä.

Me emme usko laboratoriodiagnostiikan siirtämiseen halvemman tuotannon maihin tai työehtosopimusten halpuuttamiseen. Työvoimavaltaisimmissa tutkimuksissa on vaikea kilpailla halvemman työvoiman kanssa, mutta kokonaiskustannuksia laskiessa suomalainen diagnostiikka on täysin kilpailukykyistä.

3. Suomalainen varmennettu laatu

Riippumaton ja kattava laadun arviointi on korkean laatumme todiste. Kliinisen laboratoriomme ja ympäristölaboratoriomme toiminta sekä yksittäiset tutkimukset on kattavasti akkreditoitu. Akkreditointien kattavuudessa pyrimme tiukimpaan kärkijoukkoon. Esimerkiksi Vitan ympäristölaboratorio oli ensimmäinen suomalainen laboratorio, jolla oli asbestitutkimuksissa akkreditoitu menetelmä sekä materiaali- että ilmanäytteiden tutkimiseen.

Meille on tärkeää, että tutkimustemme laadun varmistaa Suomen kansallinen akkreditointielin. Uskomme, että tämä on tärkeää myös asiakkaillemme ja heidän asiakkailleen, eli heille, jotka käyvät laboratoriokokeissa.

4. Suomalainen omistajuus

Pelkillä liiketoiminnan laeilla toimivassa terveydenhuollossa on vaarana, että asiakkaan etu unohtuu. Suomalaiseen terveydenhuoltoon sopii parhaiten vakaa kotimainen omistus ja pitkäjänteinen vuosia eteenpäin katsova päätöksenteko, jossa Suomi on päämarkkina.

Suurten terveyspalvelutoimijoiden suomalainen omistus on lisääntynyt ilahduttavasti. Meidän mallimme on kahden perheen perheyritys. Vitan omistus on jakautunut tasan suomalaisen Hurmeen ja saksalaisen Kramerin perheen välillä, ja yrityksemme johto on suomalaista. Näin olemme toimineet jo 25 vuotta, ja näin jatkamme.

5. Suomalainen yhteiskuntavastuu

Hyvinvointivaltio on pitkän työn saavutus, jota pitää rahoittaa. Suomalaisille tuotettuun palveluun liittyvät verot kuuluvat Suomeen, oli kyse sitten työntekijöiden maksamista tuloveroista tai yritysverotuksesta. Haluamme kantaa kortemme kekoon. Vita maksaa veronsa täysimääräisesti Suomeen.

Heikki Hurme Liiketoimintajohtaja

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää