Vita Laboratoriot ottaa käyttöön Philipsin digipatologiajärjestelmän

Vita Laboratoriot siirtyy ensimmäisenä suomalaisena yksityislaboratoriona täysin digitoituun patologian diagnostiikkaan. Digipatologia parantaa edelleen diagnostiikan laatua ja nopeuttaa tutkimustulosten valmistumista. Tästä hyötyvät sekä potilas että hoitava lääkäri.

Patologian diagnostiikassa on käynnissä digisiirtymä. Tulevaisuudessa patologian näytteet digitoidaan ja patologi tutkii ne perinteisen mikroskopoinnin sijaan tietokoneohjelmiston avulla. Digipatologia parantaa näyteprosessia ja nopeuttaa diagnoosien valmistumista entisestään. Lisäksi digitalisaatio mahdollistaa ilman viivettä ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämisen haasteellisten näytteiden tutkimisessa. Automatisaatio minimoi myös inhimillisiä virheitä.

Vita Laboratoriot Oy solmi 9.5.2022 Philips Oy:n kanssa sopimuksen digipatologiajärjestelmän hankinnasta. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Vuonna 2023 järjestelmä mahdollistaa myös sytologisten näytteiden digitoinnin – ensimmäisenä järjestelmänä maailmassa.

Vita Laboratoriot on vuonna 1994 perustettu suomalainen perheyritys, joka tuottaa korkealaatuisia laboratoriopalveluita julkiselle ja yksityiselle sektorille. Yrityksen keskuslaboratoriossa Helsingin Hernesaaressa työskentelee 130 laboratorioalan ammattilaista ja tukihenkilöä.

– Tavoitteemme on, että vuoden kuluttua kaikki patologian laboratoriomme näytteet voidaan diagnosoida digimuodossa. Tämä edellyttää laboratoriomme prosessien uudistamista ja tiivistä yhteistyötä Philipsin ja Suomessa Philipsin yhteistyökumppanina toimivan Algolin kanssa, kertoo Vita Laboratorioiden patologian ylilääkäri Tuula Kuukasjärvi.

– Philips on merkittävä digitaalisten patologiajärjestelmien toimittaja maailmalla, jolla on vahva jalansija Pohjoismaiden patologia markkinoilla sekä useissa sairaanhoitopiireissä Suomessa. Nyt julkaistu uuden sukupolven digipatologiajärjestelmän lasiskannerimme ja IMS-kuvanhallintajärjestelmämme, jotka on kehitetty suurille volyymeille, toimitetaan kokonaistoimituksena ensimmäisenä Suomessa Vitalle, palvelemaan uudistuvaa täysin digitaalista toimintaa, toteaa Philips Oy:n toimitusjohtaja Juha Impilä.


Lisätietoja:

Vita Laboratoriot Oy tuottaa Helsingissä korkealaatuisia lääketieteellisiä ja ympäristölaboratoriopalveluja palvellen koko Suomea. Vita on vuonna 1994 perustettu perheyritys. Vita tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan suurimpiin keskuslaboratorioyhtiöihin lukeutuvan saksalaisen LADR‐konsernin kanssa.

Philips Oy on Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) tytäryhtiö joka on  johtava terveysteknologiayritys. Philips on keskittynyt parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja mahdollistamaan parempia tuloksia koko terveysjatkumossa – terveellisestä elämästä ja ennaltaehkäisystä diagnosointiin, hoitoon ja kotihoitoon. Philips hyödyntää kehittynyttä teknologiaa ja syvällisiä kliinisiä ja kuluttajien oivalluksia integroitujen ratkaisujen tarjoamiseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja se on johtava toimija diagnostisessa kuvantamisessa, kuvaohjatussa hoidossa, potilaiden seurannassa ja terveystietotekniikassa sekä kuluttajien terveydenhuollossa ja kotihoidossa. Uutisia Philipsistä osoitteesta  www.philips.fi/uutiset.

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Elintarvikelaboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää

Sisäilmalaboratorio

Lue lisää

Vesilaboratorio

Lue lisää

Asbestilaboratorio

Lue lisää