Asbestilaboratorio

Vita Laboratorioiden analyysivalikoimaan kuuluvat materiaali-, ilma- ja pintapölynäytteiden akkreditoidut* asbestianalyysit.

Pyydä tarjous palveluista

Asbesti on yleisnimitys kuitumaisille silikaattimineraaleille, joita käytettiin yleisesti rakennusmateriaaleissa 90-luvulle asti hyvien rakennusteknisten ominaisuuksiensa vuoksi. Terveydelle erittäin haitallisena aineena asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994. Vuoden 2016 alussa muuttuneen asbestilainsäädännön mukaan ennen vuotta 1994 valmistuneista rakennuksista pitää tehdä asbestikartoitus ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista.

Vita Laboratorioiden asbestianalytiikassa hyödynnetään monipuolista tutkimuslaitteistoa luotettavien ja toistettavien tulosten varmistamiseksi. Materiaalinäytteiden asbestianalyysimenetelmä pohjautuu stereomikroskopian, polarisaatiomikroskopian, elektronimikroskopian (SEM) ja energiadispersiivisen spektrometrian (EDS) parhaiden puolien yhdistämiseen. Ilma- ja pölynäytteet analysoimme aina SEM:n ja EDS:n avulla.

Kaikki Vitan asbestianalyysit ovat akkreditoituja. Ilma- ja pölynäytteiden analyyseilla on lisäksi Ruokaviraston hyväksyntä. Analyysiemme vastuuhenkilönä toimii mineralogiaan perehtynyt geologi. Osana laatumme taetta osallistumme kansallisiin ja kansainvälisiin laaduntarkkailukierroksiin.

Asbestinäytteiden tutkimustulokset valmistuvat 1-3 päivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

 

* FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T171, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025

 

Pyydä tarjous

Asbestilaboratoriopalvelujen yhteyshenkilö Timo Varjoniemi Vita Oy

Timo Varjoniemi
Myyntipäällikkö
Puhelin 040 922 0862
timo.varjoniemi@vita.fi

 

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Elintarvikelaboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää

Sisäilmalaboratorio

Lue lisää

Vesilaboratorio

Lue lisää

Asbestilaboratorio

Lue lisää