FOSFATIDYYLIETANOLI, verestä

PDF
B -PEth (12510)
Indikaatiot
Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.
Näyte
EDTA-kokoveriputki (ei geeliputki). Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea varovasti ylös-alaisin muutaman kerran (älä ravista!) hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa!

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Säilytys ja lähetys
Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Näytettä ei saa missään vaiheessa pakastaa.
Näyte lähetettävä laboratorioon heti näytteenoton jälkeen.
Menetelmä
LC-MS/MS Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
4-7 työpäivää
Viitearvot
Alle 0.30 µmol/l 
 
Pitoisuus alle 0.05 µmol/l osoittaa, ettei alkoholia ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain sporadisesti.
Tulkinta
Fosfatidyylietanoli on poikkeava fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä vain ja ainoastaan alkoholin käytön yhteydessä fosfolipaasi D:n vaikutuksesta. Jos alkoholia käytetään runsaasti ja säännöllisesti, käytön seurauksena verisolut rikastuvat PEth:lla. Yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta verenkierron PEth-arvoja (huippupitoisuus jää alle 0,05 - 0.10 umol/l ja laskee veren alkoholipitoisuuden laskiessa). PEth-pitoisuuden nousuun vaaditaan enemmän kuin viikon kestänyt säännöllinen alkoholinkäyttö.

Kirjallisuuden mukaan sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa B-PEth arvoja, mutta keskimäärin vain hieman ja pitoisuus jää alle 0,30 umol/l tasolle. Jos alkoholin käyttö ylittää riskirajan (50 g/vrk) ja jatkuu yli kaksi - kolme viikkoa, niin B-Peth nousee yli raja-arvon yli 0,3 umol/l. Säännöllisesti ja isoja määriä päivittäin (yli 60 g/päivä tai merkittävästi enemmän) ja pitkiä aikoja, jopa kuukausia runsaasti alkoholia käyttävillä B-PEth pitoisuudet nousevat selvästi ja raja-arvopitoisuus 0,3 umol/l ylitetään jopa moninkertaisesti (B -PEth pitoisuudet jopa tasoa 2,40 - 5,40 umol/l).

B-PEth pitoisuus korreloi positiivisesti viimeisten 2 viikon aikana käytetyn alkoholin määrään. PEth:n puoliintumisaika verenkierrossa on noin 4 päivää. PEth voidaan osoittaa verenkierrosta, käyttömäärästä riippuen 2 - 4 viikon kuluttua alkoholin käytön jälkeen.

PEth:n veripitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välistä yhteyttä ei ole täysin osoitettu eri henkilöillä. Tämän vuoksi eri henkilöiden erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-arvoon. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100 %) ja herkkyys on parempi (n. 94 -100 %) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT tutkimuksissa yksinään tai niiden kombinaatioissa. Vääriä positiivisia ei ole osoitettu.

Huom! Näytteen kontaminoituminen etanolilla näytteenoton voi aiheuttaa PETh:in muodostumista näytteen säilyttämisen yhteydessä. Samoin jos henkilön veressä on ollut runsaasti alkoholia näytteenoton yhteydessä (humalatila) ja näytettä säilytetään pidempään ennen analyysiä, voi fosfatidyylietanolia muodostua näytteessä In Vitro.
Kommentti
Mikäli tuloksesta voi aiheutua potilaalle erityisiä seuraamuksia (esim. hoidon epäämistä, juridisia tai taloudellisia seuraamuksia), suosittelemme kontrollinäytettä.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer&Kollegen
Konsultointi
Esa Hämäläinen, LKT, dos.
Puh. 040 922 1341
esa.hamalainen@vita.fi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 14.8.2020