KLONATSEPAAMI

PDF
S -Klona (3060)
Indikaatiot
Klonatsepaamihoidon seuranta (TDM).
Näyte
1 ml seerumia, lapset 0.5 ml.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
LC-MS/MS Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
4 työpäivää
Viitearvot
Terapeuttinen alue: 65 - 220 nmol/l
Toksinen yli 320 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l (ng/ml) x 3.17
nmol/l = mg/l x 3170
Tulkinta
Klonatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Sitä käytetään mm. epilapsian, paniikkikohtausten sekä tuskaisen liikehäiriön, kuten akatisian hoidossa.

Lääkettä voidaan annostella p.o., i.m. ja i.v. Peroraalisesti annettuna hyötyosuus on n. 90%. Huippupitoisuus saavutetaan noin 1-2 tunnissa ja vaikutuksen kesto on n. 6-12 tuntia. Sitoutuminen plasman proteiineihin on n. 85%.sta. Erittyminen tapahtuu munuaisten kautta. Metaboloituminen tapahtuu pääosin maksassa (CYP2C19 ja CYP3A4 välitteinen) ja metaboliitit ovat farmakologisesti inaktiivisia. Puoliintumisajassa esiintyy suurta vaihtelua (19-60 tuntia), ja lapsilla puoliintumisaika on lyhyempi (22-33 tuntia). Pitkäaikaisessa käytössä ja toistuvassa annostelussa klonatsepaamilla on kumuloitumisvaara ja toisaalta maksaentsyymi-induktorit voivat pienentää pitoisuuksia (mm. fenytoiini, fenobarbitaali ja karbamatsepiini). Vanhuksilla sivuvaikutusten riski kasvaa kumulaation ja lääkkeen pitkäaikaisen vaikutuksen takia.

Ehdotettu hoitoalue epilepsiassa on 65 -220 nmol/l ja toksinen pitoisuus yli 320 nmol/l.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
Kemisti, FT Riia Plihtari
 Puh. 045 7734 9026
 riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 1.3.2021