Laboratoriokäsikirja

KLONATSEPAAMI

PDF
S -Klona (3060)
Indikaatiot
Klonatsepaamihoidon seuranta (TDM).
Näyte
3 ml seerumia.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
LC-MS/MS Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
4 työpäivää
Viitearvot
Terapeuttinen alue: 65 - 220 nmol/l
Toksinen yli 320 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l (ng/ml) x 3.17
nmol/l = mg/l x 3170
Tulkinta
Klonatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Sitä käytetään mm. epilapsian, paniikkikohtausten sekä tuskaisen liikehäiriön, kuten akatisian hoidossa.

Lääkettä voidaan annostella p.o., i.m. ja i.v. Peroraalisesti annettuna hyötyosuus on n. 90%. Huippupitoisuus saavutetaan noin 1-2 tunnissa ja vaikutuksen kesto on n. 6-12 tuntia. Sitoutuminen plasman proteiineihin on n. 85%.sta. Erittyminen tapahtuu munuaisten kautta. Metaboloituminen tapahtuu pääosin maksassa (CYP2C19 ja CYP3A4 välitteinen) ja metaboliitit ovat farmakologisesti inaktiivisia. Puoliintumisajassa esiintyy suurta vaihtelua (19-60 tuntia), ja lapsilla puoliintumisaika on lyhyempi (22-33 tuntia). Pitkäaikaisessa käytössä ja toistuvassa annostelussa klonatsepaamilla on kumuloitumisvaara ja toisaalta maksaentsyymi-induktorit voivat pienentää pitoisuuksia (mm. fenytoiini, fenobarbitaali ja karbamatsepiini). Vanhuksilla sivuvaikutusten riski kasvaa kumulaation ja lääkkeen pitkäaikaisen vaikutuksen takia.

Ehdotettu hoitoalue epilepsiassa on 605 -220 nmol/l ja toksinen pitoisuus yli 320 nmol/l.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LKT, dos. Esa Hämäläinen
esa.hamalainen@vita.fi
p. 040 9221341
Päivitetty 29.12.2017