FLEKAINIDI

PDF
S -Flekain (3702)
Flekainidi on ns. 1C-luokan rytmihäiriölääke, jota käytetään eteisvärinän hoidossa ja ehkäisyssä. 1C-luokan rytmihäiriölääkkeet ovat vasta-aiheisia sydäninfarktin sairastaneille, sydämen vajaatoiminnassa ja muissa rakenteellisissa sydänsairauksissa. Flekainidi säätelee nopeita natriumkanavia hidastaen aktiopotentiaalin nopean depolarisaation 0-vaihetta sekä eteisessä että kammiossa ja Purkinjen säikeissä.

Flekainidi imeytyy suun kautta annosteltuna nopeasti ja täydellisesti. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 2-3 tunnin kuluttua. Lääkehoidon tasapainotila saavutetaan keskimäärin 3-5 vuorokaudessa. Aineen biologinen hyötyosuus on noin 90 %. Suurin osa flekainidista eliminoituu metaboloitumalla maksassa ja kolmasosa erittymällä virtsaan. Terveillä henkilöillä flekainidin eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 7-23 tuntia (keskimäärin 14 h). Sydämen vajaatoiminnassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa sekä iäkkäillä potilailla puoliintumisaika voi pidentyä.
Indikaatiot
Flekainidihoidon seuranta.
Näyte
1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
LC/MS/MS Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
3 - 4 työpäivää
Viitearvot
0.5 - 2.4 µmol/l. Yli 1.5 µmol/l pitoisuuksilla lisääntyvät sydämeen kohdistuvat sivuvaikutukset.
Tulkinta
Flekainidi metaboloituu maksassa ainakin CYP2D6-entsyymin välityksellä, minkä vuoksi sillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Fleikainidin yhtäaikainen käyttö sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka estävät tai indusoivat CYP2D6-entsyymin toimintaa, vaikuttaa flekainidin pitoisuuteen seerumissa. Käytettäessä flekainidia yhdessä amiodaronin kanssa, tulee flekainidiannos puolittaa.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
 
 Kemisti, FT Riia Plihtari
 Puh. 045 7734 9026
 riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 1.3.2021