Laboratoriokäsikirja

TÄYDELLINEN VERENKUVA

PDF
B -TVK (3696)
Sisältää:
B -PVK, B -Trom ja B -Diffi.
Indikaatiot
Verenkuvan muutosten selvittäminen eri tautitiloissa, kuten mm. anemian, verenvuodon, hemolyysin, vuotohäiriöiden, tulehduksen ja kroonisten tautien yhteydessä.  Hematologisten maligniteettien diagnostiikka ja seuranta.  Veren leukosyyttien erittelylaskenta antaa kuvan eri solutyyppien määräsuhteista.
Näyte
Hyvin sekoitettu putki EDTA-verta. Mikäli näyte ei ole perillä 6 tunnin aikana, tulee näytteestä tehdä veren sivelyvalmiste (Diffi) leukosyyttien erittelylaskentaa varten.
Säilytys ja lähetys
Näyte ei saa jäätyä, eikä lämpötila nousta yli + 30 °C kuljetuksen aikana.
Menetelmä
Määritys tehdään automaattilaitteella. Verenkuva-analysaattorit tunnistavat luotettavasti veren normaaleja soluja. Sauvatumaiset ja liuskatumaiset neutrofiilit on tutkimuksessa yhdistetty yhdeksi parametriksi (NEUT). Jos näytteessä on viitteitä patologisten solujen löytämisestä, suoritetaan leukosyyttien erittelylaskenta mikroskooppisesti ilman erillistä pyyntöä. Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
1 työpäivä. Tarvittaessa tehtävä leukosyytteien mikroskooppinen erittelylaskenta valmistuu kolmen työpäivän sisällä.
Viitearvot
Aikuiset B -PVK

B -Leuk           3.4-8.2  x E9/l
B -Eryt, naiset       3.90-5.20 x E12/l
B -Eryt, miehet       4.25-5.70 x E12/l
B -Hb, naiset        117-155  g/l
B -Hb, miehet        134-167  g/l
B -Hkr, naiset       35-46   %
B -Hkr, miehet       39-50   %
E -MCV           82-98   fl
E -MCH           27-33   pg
E -MCHC           320-355  g/l
E -RDW, naiset       alle 15 %
E -RDW, miehet       alle 14 %
B -Trom           150-360  x E9/l

Lapset B -PVK
Ikä      0-6 vrk    1-2 vk    3 -5 vk

B -Leuk    9.0-38.0   5.0-20.0   5.0-20.0  x E9/l
B -Eryt    4.0-6.6   3.9-5.9   3.3-5.3   x E12/l
B -Hb     150-230   134-198   107-171   g/l
B -Hkr     45-67    41-65    33-55    %
E -MCV     88-126    88-123    91-112   fl
E -MCH     31-37    30-37    29-36    pg
E -MCHC    290-370   281-347   281-355   g/l
B -Trom    140-290   150-340   180-450   x E9/l

Lapset B -PVK
Ikä      6 vk - 1 v  2-11 v    12-16 v

B -Leuk    6.0 - 18.0  4.5-15.0   4.5-13.5  x E9/l
B -Eryt    3.1 - 5.3  3.9-5.3   4.1-5.3   x E12/l
B -Hb,tytöt   94 - 142  112-154   120-154   g/l
B -Hb, pojat  94 - 142  112-154   124-170   g/l
B -Hkr     28 - 44   34-45    36-49    %
E -MCV     68 - 106   72-90    76-92    fl
E -MCH     23 - 34   24-33    25-35    pg
E -MCHC    283 - 366  310-370   310-370   g/l
B -Trom    200 - 450  200-450   200-450   x E9/l

Aikuiset B -Diffi, automaattilaitteella

Neutrofiilit  1.5-6.7   x E9/l    41-81 %
Lymfosyytit  1.3-3.6   x E9/l    20-45 %
Monosyytit   0.2-0.8   x E9/l    1-11 %
Eosinofiilit  alle 0.44  x E9/l    0-6 %
Basofiilit   alle 0.1   x E9/l    0-1 %

Lapset B -Diffi, automaattilaitteella
Ikä      1-6 vrk  1 vk-30 vrk  1 kk - 1 v

Neutrofiilit  2.3-19   1.2 - 11   1.0 - 7.0  x E9/l
Lymfosyytit  1.2-8.6   2.4 - 17   2.7 - 13   x E9/l
Monosyytit   0.0-1.4   0.0 - 2.2   0.0 - 0.9  x E9/l
Eosinofiilit  0.1-2.4   0.2 - 2.4   0.2 - 1.7  x E9/l
Basofiilit   0.0-0.2   0.0 - 0.2   0.0 - 0.2  x E9/l

Ikä      2 - 4 v   5 - 10 v   11 - 15 v

Neutrofiilit  1.2-5.4   1.4 - 7.0  1.6 - 7.5   x E9/l
Lymfosyytit  1.4-6.5   1.2 - 5.0  1.0 - 4.5   x E9/l
Monosyytit   0.0-0.5   0.0 - 0.4  0.0 - 0.5   x E9/l
Eosinofiilit  0.0-0.3   0.0 - 0.3  0.0 - 0.3   x E9/l
Basofiilit   0.0-0.1   0.0 - 0.1  0.0 - 0.1   x E9/l

Lapset B -Diffi, automaattilaitteella
Ikä      1-6 vrk  1 vk-30 vrk  1 kk - 1 v

Neutrofiilit  38-78    20-47    17-41    %
Lymfosyytit  20-36    40-70    45-75    %
Monosyytit   0-6     0-9     0-5     %
Eosinofiilit  2-10     3-10     3-10    %
Basofiilit   0-1     0-1     0-1     %

Ikä      2-4 v    5 - 10 v  11 - 15 v

Neutrofiilit  29-54    35-70    40-75    %
Lymfosyytit  35-65    30-50    25-45    %
Monosyytit   0-5     0-4     0-5     %
Eosinofiilit  0-3     0-3     0-3     %
Basofiilit   0-1     0-1     0-1     %
Tulkinta
MCV:n (punasolujen keskitilavuus, mean corpuscular volume, yksikkö fl) avulla voidaan luokitella anemioita mikrosytaarisiin, makrosytaarisiin ja normosytaarisiin. Alentunut MCV (alle 80 fl) on tyypillinen löydös raudanpuuteanemiassa, hemoglobinopatioissa sekä tulehduksiin liittyvissä anemioissa. Normosytaariset anemiat liittyvät usein verenvuotoon, hemolyysiin tai munuaistauteihin. Kohonnut MCV (MCV > 100 fl) yhdistyy usein megaloblastianemiaan, alkoholin käyttöön, maksasairauksiin, kilpirauhasen vajaatoimintaan tai luuytimen vajaatoimintaan. Myös näytteen pitkäaikainen kuljetus tai säilytys ennen tutkimusta nostaa MCV:n arvoa.

MCH (hemoglobiini, keskimassa, mean copuscular hemoglobin, yksikkö g/l) on alentunut raudanpuuteanemioissa ja sekundaarisissa anemioissa ja kohonnut sferosytoosissa.

MCHC (punasolujen hemoglobiinipitoisuus, mean corpucular hemoglobin concentration, yksikkö g/l) ilmoittaa kokoveren sisältämän hemoglobiinin määrän. Laskennallisesti se saadaan jakamalla hemoglobiininpitoisuus hematokriitillä. MCHC pitoisuus laskee yleensä raudanpuuteanemiassa yhdessä hemoglobiinin ja MCV:n kanssa ja nousee sferosytoosissa, sirppisolutaudissa sekä eräissä hemoglobinopatioissa. Lievästi kohonnut MCHC voi olla merkki näytteen kuljetuksesta johtuvasta analyysiviiveestä ilman kliinistä merkitystä.

Huom! Pseudotrombosytopenia on tila, jossa potilaan trombosyyteillä on taipumus muodostaa In Vitro isoja kasoja, joita verenkuva-analysaattori ei pysty tunnistamaan. Tämän seurauksena voi laitteen antama B-Trom lukema olla virheellisen matala.
Kun B-TVK tutkimuksen yhteydessä laite hälyttää trombosyyttikasoista tai B-Trom on alle 100 tai yli 700 E9/l , niin laboratorio tarkistaa näytteen mikroskopoimalla ja ilmoittaa mahdollisista trombosyyttikasoista verenkuva tutkimuksien yhteydessä. Ilmiö voi poistua, jos potilaan näyte otetaan sitraattiputkeen ja määritetään uudestaan kohtuuajan sisällä näytteenoton jälkeen.

Valkosolujen esiasteiden (epäkypsien solujen) runsas esiintyminen veressä voi johtaa siihen, että leukosyyttien/neutrofiilien luotettava erittely tai laskenta ei onnistu verenkuva-analysaattorilla. Tällöin myös laboratorio tarkistaa verenkuvan automaattisesti mikroskoopilla ja poikkeavasta tuloksesta annetaan kommentti B-TVK tutkimuksen yhteyteen. Jos näytteessä on blasteja yli 5%, laboratorio ilmoittaa löydöksestä lähettävään yksikköön.
Konsultointi
Sairaalakemisti, FL Airi Rakkolainen
Puh.045 7734 9025
airi.rakkolainen@vita.fi

Esa Hämäläinen
LKT, dos.
p. 040 922 1341
esa.hamalainen@vita.fi
Päivitetty 21.2.2017