LYIJY

PDF
B -Pb (2271)
U -Pb (2274)
Kertavirtsatutkimuksen yhteydessä pyydettävä myös U -Suhti (12579).
Indikaatiot
Lyijy-altistuksen seuraaminen
Näyte
B -Pb: Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
2 ml kokoverta. Verinäyte otetaan EDTA-hivenaineputkeen (esim. BD Vacutainer 368381) tai Na-hepariinihivenaineputkeen (esim. Vacuette 456080). Kokoverinäyte sekoitetaan hyvin hyytymisen estämiseksi. Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Näyte otetaan ilman työvaatetusta.


U -Pb: 2 x 10 ml kertavirtsaa.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Näyte otetaan illalla työvuoron päätyttyä, työvaatteiden vaihtamisen jälkeen. Näyte on kontaminaatioherkkä, joten kädet ja virtsaputken suu suositellaan pestäväksi ennen näytteenottoa. Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan ja siirretään kaatamalla välittömästi virtsaa kahteen 10 ml hivenainevirtsanäyteputkeen 60.610.100).
HUOM! Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä.
Kts. Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet
Säilytys ja lähetys
Näyte säilyy jääkaapissa viikon ajan. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
Atomiabsorptiospektrofotometria (AAS). Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
B -Pb: 3 - 5 työpäivää
U -Pb: 3 - 8 työpäivää
Viitearvot
B -Pb
Altistumattomien viiteraja 0.09   µmol/l
Toimenpideraja       1.4   µmol/l
Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön
asettama. (STM Asetus 268/2014).
Raskauden aikana ei tule ylittää viiterajaa 0.09 µmol/l

U -Pb
Altistumattomien viiteraja 0.015 µmol/l
Toimenpideraja       0.1 µmol/l
Raskauden aikana ei tule ylittää viiterajaa 0.015 µmol/l
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Päivitetty 23.3.2020