ALANIINIAMINOTRANSFERAASI

PDF
S -ALAT (1026)
P -ALAT (1024)
Indikaatiot
Tutkimusta käytetään maksatautien diagnostiikassa.
Näyte
0.5 ml seerumia tai plasmaa (hepariini- tai EDTA).

Lasten sormenpääverinäytteissä riittää 200 µl seerumia tai plasmaa.
Samasta näytemäärästä voidaan tehdä myös muita peruskemian tutkimuksia.
Tarvittaessa konsultoi asiantuntijoita.

Hemolyysi häiritsee määritystä aiheuttaen virheellisen korkeita ALAT-pitoisuuksia.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 5 vrk jääkaapissa.
Lähetys huoneenlämmössä.

Pakastesäilytys saattaa laskea ALAT-aktiivisuutta.
Menetelmä
Kineettinen fotometria, IFCC:n suositus. Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
1 työpäivä
Viitearvot
Naiset, alkaen 17 v      alle 35 U/l
Miehet, alkaen 17 v      alle 50 U/l
Lapset, 0 - 16 v         alle 40 U/l


Viitearvot päivitetty 18.3.2015
Tulkinta
Alaniiniaminotransferaasia esiintyy useissa kudoksissa (maksa, punasolut, lihakset, keuhkot). Miesten ALAT-arvo on korkeampi kuin naisilla ja lihavien miesten ALAT-pitoisuus voi olla koholla viitearvoihin verrattuna.
ALAT-aktiivisuus suhteessa seerumiin on suuri etenkin maksan parenkyymisoluissa ja seerumin ALAT pitoisuus on kohtaisen spesifinen maksasoluvaurion osoittaja. Kohonneita S-ALAT pitoisuuksia nähdään maksataudeissa (maksakirroosi, hepatiitti, intra- ja extrahepaattinen sappistaassi, maksan lääkeainevauriot). Korkeimpia ALAT-pitoisuuksia (tuhansia yksiköitä) nähdään etenkin eri syistä johtuvien hepatiittien yhteydessä (virus, lääke). S-ALAT nousee usein jo ennen potilaan oireiden ilmaantumista ja pitoisuus on korkeimmillaan jo noin viikon kuluttua taudin alusta. S-ALAT pitoisuus normaalistuu muutamassa viikossa - kuukaudessa taudin jälkeen.
S-ALAT pitoisuus korreloin taudin aktiivisuuteen ja soveltuu hyvin maksatautien seurantaan. Taudin aktiivisessa vaiheessa S-ALAT on selvästi koholla, mutta pitoisuus normaalistuu pitkälle edenneessä taudissa ja taudin loppuvaiheessa (kirroosi) se voi olla jo matala, riippuen solutuhon määrästä. Kohonneita S-ALAT pitoisuuksia nähdään myös keuhkotaudeissa (infektiot, infarktit), lääkityksen yhteydessä (e-pillerit, psyykenlääkkeet), lihasvaurioissa, sydäninsuffisienssissa, mononukleoosissa ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. ALAT-pitoisuus on matala ureemikoilla. Hemolyysi aiheuttaa ALAT-pitoisuuden nousun, joten hemolyyttinen näyte ei käy määritykseen.
Kohonneet arvot oireettomilla potilailla voivat johtua autovasta-aineista, mutta tällä ei ole kliinistä merkitystä.
Konsultointi
Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
 Puh.040 922 5301
 mikko.helenius@vita.fi
 
 
Päivitetty 23.11.2021