Tavoitteena 100 % digitalisoitu patologia

Röntgenfilmit ja valotaulut vaihtuivat jo vuosia sitten tietokoneisiin ja monitoreihin. Radiologia on ollut digitaalista jo pitkään. Nyt on patologian aika tehdä sama digiloikka. Haluamme Vitassa olla kehityksen kärjessä.

Patologian näytteet valmistetaan patologian laboratoriossa kolmen mikrometrin eli vain muutaman solun paksuisiksi mikroskooppilaseiksi. Sen jälkeen ne tutkitaan mikroskoopin avulla. Digipatologiassa samat lasit digitoidaan patologian skannerilla ja tutkitaan tietokoneen ruudulta.

Patologian digitalisoinnin esteenä on pitkään ollut siinä syntyvien kuvatiedostojen erittäin suuri koko sekä vaikeus digitalisoida solunäytteitä korkeatasoisen diagnostiikan vaatimalla tasolla. Viime aikoina skannaustekniikan kuvanlaatu on kuitenkin parantunut ja nykyaikaisten tallennusjärjestelmien ansiosta kuvien suuri koko ei enää tuota yhtä suuria ongelmia.

Vita Laboratoriot on tehnyt päätöksen siirtyä täysin digitoituun patologian diagnostiikkaan. Yhteistyökumppanimme on Philips, joka on merkittävimpiä digitaalisen patologian kehittäjiä. Philipsin digijärjestelmää käytetään mm. Tampereella Fimlabissa ja Turussa Tykslabissa.

Vita Laboratorioihin tulevat skannerit ovat uudemman sukupolven laitteistoja kuin Suomessa aiemmin käyttöönotetut. Skannaus tapahtuu aiempaa nopeammin, ja tiedostojen koko on jopa 30 prosenttia pienempi kuin aiemmilla laitteistoilla. Merkittävin edistysaskel on kuitenkin tulossa oleva valmius sytologian näytteiden digitointiin. Sen myötä myös PAPA-näytteet voidaan digitoida. Tähän asti digipatologialla voitu käsitellä vain histologisia näytteitä.

Hyötyjinä vastausta odottava potilas ja hoitava lääkäri

Digitaalinen prosessi nopeuttaa ja tehostaa patologian laboratorion toimintaa merkittävästi. Tutkimuslaseja ei tarvitse enää lähettää patologeille tai patologilta toiselle, vaan näyte on skannauksen jälkeen heti kaikkien näytteen tutkimiseen osallistuvien käytössä. Lisäksi digipatologia mahdollistaa diagnostisen materiaalin nopean liikkumisen hoitoketjun eri vaiheissa, esimerkiksi yksityissektorilta keskussairaalaan.

Meitä patologeja on rajallinen määrä ja olemme hajallaan ympäri Suomea. Digitalisaatio on yksi ratkaisu vähenevien patologiresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen – etäisyyksillä ei ole enää väliä. Erityisen hyödyllistä tämä on silloin, kun syntyy tarve konsultoida tiettyä erikoisosaajaa haastavimpien näytteiden kanssa.

Myös laboratorion laatujärjestelmän vaatimusten mukainen konsultaatio ja kaksoisluenta voidaan jatkossa tehdä reaaliaikaisesti kahden asiantuntijan toimesta. Kliinispatologiset moniammatilliset kokoukset ja mielenkiintoisten tapausten kokoelmat ovat digitalisaation myötä nopeasti saatavilla. Digitalisaatio mahdollistaa myös tekoälyn käytön diagnostiikan tukena.

Tavoitteena olla ensimmäinen yksityislaboratorio, jonka patologian diagnostiikka on täysin digitalisoitu

Olemme rohkeasti asettaneet tavoitteeksi, että vuoden kuluttua Vitassa kaikki patologian laboratorion näytteet voidaan diagnosoida digimuotoisina. Tavoitteeseen pääsy edellyttää meiltä laboratorion prosessien uudelleensuunnittelua ja tiivistä yhteistyötä Philipsin ja Suomessa Philipsin yhteistyökumppanina toimivan Algolin kanssa.

Suunnittelua riittää kokonaisprosessista pieniinkin yksityiskohtiin, kun esimerkiksi suunnitellaan laboratorion työpisteet ja niiden sijoittelu uusiksi tai kun optimoidaan leikkeiden määrää ja asettelua objektilasille.

Digitalisaatio nopeuttaa ja tehostaa työskentelyä ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Silti patologian laboratorion näyteprossin laatu ja patologien ammattitaito ovat edelleen ratkaisevimmat asiat hoitavan lääkärin ja potilaan kannalta.

Ryhdyn johtamaan haastavaa muutosprosessia luottavaisin mielin, sillä tuotantomme lepää laajan osaamisen ja kokemuksen varassa. Mahtava tiimimme on innostunut mahdollisuudesta olla kehityksen kärjessä. Myös patologian erikoislääkärikonsultit kannattavat siirtymistä digitalisaatioon, sillä se tekee haasteellisesta työstä mielekkäämpää – näytteet tulevat patologin luo eikä toisinpäin.

Tuula Kuukasjärvi Patologian ylilääkäri

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Elintarvikelaboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää

Sisäilmalaboratorio

Lue lisää

Vesilaboratorio

Lue lisää

Asbestilaboratorio

Lue lisää