Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjojen tilaaminen

Potilasasiakirjapyynnön tulee olla kirjallinen. Tilaajan henkilöllisyys varmistetaan tilaus- tai toimitusvaiheessa. Potilasasiakirjat voi tilata henkilökohtaisesti lääkäriaseman palvelukeskuksesta tai lähettämällä pyyntö postitse. Pyyntölomakkeen voi tulostaa tästä.

Pyyntö lähetetään osoitteeseen:

VITA Lääkäriasema Oy
Palvelukeskus
Mikonkatu 7
00100 Helsinki

Tilatut potilasasiakirjat voi noutaa lääkäriaseman palvelukeskuksesta tai ne voidaan lähettää tilaajalle postitse.

Noudettaessa asiakirjoja lääkäriasemalta, tulee esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Jos asiakas haluaa toisen henkilön noutavan asiakirjat, hakijalla tulee olla mukanaan asiakkaan allekirjoittama luovutuspyyntö, kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä valtakirja asiakirjojen noutamiseen.

Jos tilaajan henkilöllisyys on varmistettu tilauksen yhteydessä lääkäriaseman palvelukeskuksessa, voidaan potilasasiakirjat lähettää postitse ilman erillisiä kustannuksia.

Mikäli asiakirjat on tilattu postitse tai henkilöllisyyttä ei ole muusta syystä aiemmin varmistettu, voidaan potilasasiakirjat lähettää kirjattuna kirjeenä. Henkilöllisyys tulee todistaa kirjattua kirjettä noutaessa. Kirjattuna kirjeenä lähetettyjä potilasasiakirjoja ei voi noutaa valtakirjalla. Kirjatusta lähetyksestä veloitetaan lähetyskulut noudettaessa.

Sähköpostitse tai faxilla potilastietoja voidaan toimittaa vain poikkeuksellisesti asian kiireellisyyden sitä edellyttäessä. Tällöin potilastietojen luovutus voidaan tehdä vain toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai vakuutusyhtiölle. Luovutus perustuu aina potilaan suostumukseen. Edellytyksenä asiakirjojen luovuttamiselle on potilaan kannalta riittäväksi arvioitu tietoturva.

Tarkastuspyyntö

Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa henkilötietolain 26 §:n mukaisen tarkastusoikeuden nojalla, mitä tietoja hänestä on tallennettu VITA lääkäriasema Oy:n ja rekisterinpitoon osallistuvien itsenäisten ammatinharjoittajien yhteiseen potilasrekisteriin. Tarkastuspyyntölomakkeen voit tulostaa tästä.

Asiakkaalla on oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Jos tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, veloitetaan asiakkaalta 45 euroa.