Asbestitutkimukset

Asbesti on yleisnimitys kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestia käytettiin yleisesti rakennusmateriaaleissa 90-luvulle asti sen hyvien rakennusteknisten ominaisuuksiensa vuoksi. Terveydelle erittäin haitallisena aineena asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994. Vuoden 2016 alussa muuttuneen asbestilainsäädännön mukaan ennen vuotta 1994 valmistuneista rakennuksista pitää tehdä asbestikartoitus ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista.

Vita Laboratorion materiaalinäytteiden asbestianalyysimenetelmä pohjautuu stereomikroskopian, polarisaatiomikroskopian, elektronimikroskopian ja energiadispersiivisen spektrometrian parhaiden puolien yhdistämiseen – laitteistolla voimme käydä läpi koko näytemateriaalin sekä tunnistaa kuidut luotettavasti ja toistettavasti. Ilma- ja pölynäytteet analysoimme aina elektronimikroskoopin ja EDS:n avulla.

Vita Laboratorio on Suomessa ainoa laboratorio, jolla on akkreditointi sekä ilma-, pöly- että materiaalinäytteiden analyysimenetelmiin. Ilmanäytteillä on lisäksi Eviran hyväksyntä.

Asbestianalyysiemme vastuuhenkilönä toimii mineralogiaan erikoistunut geologi. Laboratoriomme osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin materiaalinäytteiden AIMS- (Asbestos in Materials Scheme) ja ilmanäytteiden SEMS- (SEM Fibre Counting Scheme) laaduntarkkailukierroksiin.

Näytteenotto ja näytteen lähetys

Tutkittavat näytteet otetaan VITA Laboratorion antamien näytteenotto-ohjeiden mukaisesti ja näytteet toimitetaan VITA Laboratorioon tutkittavaksi. Näytteenottaja vastaa näytteenotosta.

Materiaalinäyte

Akkreditoitu menetelmä

 Ilmanäyte

Akkreditoitu menetelmä, Eviran hyväksymä

Pölynäyte

Akkreditoitu menetelmä

Erikseen hinnoiteltuja ilmanäytekeräimiä on mahdollista tilata VITA Laboratoriosta.

Näytteet toimitetaan suoraan VITA laboratorioon tai lähetetään postitse osoitteeseen VITA Laboratorio, Laivakatu 5F, 00150 Helsinki.

Asbestitutkimustulosten vastaaminen

Näytteiden asbestitutkimustulokset valmistuvat 1-3 päivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Materiaali- ja pölynäytteiden tutkimustulokset ilmoitetaan muodossa todettu/ei todettu asbestia. Mikäli näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan myös asbestilaji. Ilmanäytteiden tulokset ilmoitetaan muodossa kpl/cm3.

Tutkimukseen liittyvää lisätietoa on saatavana VITA laboratoriosta:

Timo Varjoniemi
Myyntipäällikkö
Puh. 040 922 0862
timo.varjoniemi@vita.fi

Riina Puttonen
Erikoistutkija, geologi
Puh. 040 922 1118
riina.puttonen@vita.fi