INFLIKSIMABI

PDF
S -Infli (6381)
Katso myös Infliksimabi, vasta-aineet (S -InfliAb).

Infliksimabi on kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) vasta-aine. Kauppanimiä on mm. Remicade. Lääkettä käytetään autoimmuunisairauksien kuten nivelreuman, tulehduksellisten suolistosairauksien (Colitis ulcerosa, Crohnin tauti), selkärankareuman, nivelpsoriaasin tai ihopsoriaasin hoidossa, yleensä yhdessä metotreksaatin kanssa.

Infliksimabin käytön myötä joillakin potilailla oma immuunijärjestelmä saattaa aktivoitua tuottamaan vasta-aineita lääkettä vastaan. Tämä vasta-ainereaktio saattaa lisätä infliksimabin eliminaatiota tai vähentää lääkeaineen tehoa ja saattaa myös aiheuttaa sivuvaikutusoireita. Anti-infliksimabi - vasta-ainetutkimus (S -InfliAb) tehdään lääkkeen pitoisuusmäärityksen tapaan näytteestä, joka on otettu juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusnäyte).

Infliksimabi-hoidon seurannassa suositellaan lääkeaine- ja vasta-ainemääritysten lisäksi seuraavia laboratoriokokeita: lasko, CRP, verenkuva (B-Hb, -Leuk) ja maksaentsyymit (ALAT). Lisäksi aika ajoin olisi suositeltavaa tutkia myös tumavasta-aineet ja muita autovasta-aineita (DNA- ja kardiolipiinivasta-aineet), sillä näiden esiintyminen hoidon aikana voi liittyä haittavaikutusten lisääntymiseen.
Indikaatiot
Anti-TNF-α -hoidon seuranta (Infliksimabi-lääkitys)
Näyte
3 ml seerumia.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista (jäännöspitoisuus). Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Mikäli näyte on pakastettu, tulee se myös lähettää pakastettuna.
Menetelmä
Entsyymi-immunologinen Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
7 työpäivää
Viitearvot
Crohnin taudin hoidossa infliksimabin jäännöspitoisuuden tulisi
kirjallisuuden perusteella olla vähintään 0,5 µg/ml. 

Muissa indikaatioissa keskimääräisen hyvän hoitotason pitoisuuden on
todettu olevan välillä 2 - 10 µg/ml, mutta myös tätä alhaisemmilla
pitoisuuksilla voidaan saavuttaa hyvä vaste.
Kommentti
Kirjallisuutta:

Steenholdt, Casper, et al. "Cut-off levels and diagnostic accuracy of infliximab trough levels and anti-infliximab antibodies in Crohn's disease." Scandinavianjournal of gastroenterology 46.3 (2011): 310-318.

Sippola ja Kolho, TNF-α:n salpaajien pitoisuusmääritys tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Duodecim 129 (2013): 499-505.

Bortlik, Martin, et al. Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn's disease.Journal of Crohn's and Colitis 7.9 (2013): 736-743.
Alihankinta
Kyllä.
Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LKT, dos. Esa Hämäläinen
Puh. 040 922 1341
esa.hamalainen@vita.fi
Päivitetty 16.3.2018